26. 2003 - Gisela Romero - Exhibition - Art Miami 03, Feria Internacional de Arte - Miami

26. 2003 – Gisela Romero
Exhibition – Art Miami 03, Feria Internacional de Arte – Miami